Ze względu na Brexit i wydłużony transport przesuwamy terminarz.
 
W Irlandii odbiory i dostawy o jeden dzień później czyli od wtorku do czwartku. W Polsce 
są opóźnienia przez port w Dublinie który  się nie wyrabia z ilością przyjmowanych kontenerów dlatego nawet opóźnienie może sięgnąć jeszcze dodatkowego tygodnia  (dotyczy to dostaw w Polsce).