Komputer, laptop lub tablet

Sprzęt taki jak komputer, laptop czy tablet powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie producenta, co gwarantuje jego bezpieczny transport.

Jeśli w/w rzeczy są wysyłane w innym opakowaniu, wówczas przewożone są na Państwa odpowiedzialność i nie podlegają ubezpieczeniu.

UWAGA: Monitory komputerowe przewożone są jako odrębne przesyłki i podlegają cenie €1 za '1 - aby zlecić przewóz monitora kliknij tutaj.